1. DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Hotline    : 034 332 6036

Email      : Contact.buffvn@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/BUFFIT.VN/

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Chủ Nhật, từ 9h đến 21h45

 

Recruitment

2. TUYỂN DỤNG

Các vấn đề liên quan đến tuyển dụng, xin vui lòng liên hệ theo email: Contact.buffvn@gmail.com 

Hotline: 034 332 6036