The particular once-a-year work schedule enables the actual day switch the signal from rolex replica be immediately calculated with regard to several weeks of 40 as well as 31 times; the only real exception to be the 30 days regarding February.
Hướng dẫn tập lưng xô 15 phút đơn giản hiệu quả tại nhà BUFFIT

15 Phút tập LƯNG XÔ không cần tạ đơn giản hiệu quả tại nhà cùng BUFFIT

15 Phút tập LƯNG XÔ không cần tạ đơn giản hiệu quả tại nhà cùng BUFFIT cung cấp cho bạn hệ thống bài tập phát triển toàn diện các nhóm cơ vai, về số hiệp và tần suất trong nội dung chỉ mang tính gợi ý, bạn có thể tự phát triển các lịch tập luyện dựa trên hiểu biết của mình. Xem thêm đầy đủ Video tập các nhóm cơ ở link phía duới.

Danh sách các bài tập

1. Band Lat Pull – Nhóm cơ: Xô

2. Crank the Mower – Nhóm cơ: Lưng/xô

3. Alternating High Row – Nhóm cơ: Lưng/xô

4. Pull Up – Nhóm cơ: Lưng/xô

5. Chin Up – Nhóm cơ: Lưng/xô


XEM THÊM CÁC BÀI TẬP TẠI ĐÂY

TOP SẢN PHẨM HỖ TRỢ TẬP LUYỆN TỐT NHẤT TẠI NHÀ

sản phẩm hỗ trợ trong video